PvdA en ChristenUnie dienden het wetsvoorstel om gebarentaal te erkennen als officiële taal in. Veel doven mensen geven aan blij te zijn met deze nieuwe potentiële wet. Gebarentaal als officiële taal zou kunnen leiden tot meer begrip. Ook Corrie Tijsseling (50), voorzitter van vereniging Dovenschap, denkt hier zo over.

Door: Esmée Kneppers en Leeuwelijn Verwijst

“Wat ik mooi vind aan gebarentaal? Het is mijn moedertaal. Dat is net zoiets als dat ik aan jou zou vragen wat je van het gesproken Nederlands vindt”, zegt Tijsseling, die doof is sinds haar geboorte. Wel is ze tweetalig. Dat betekent dat ze zowel gesproken taal als gebarentaal kan. “Maar gebarentaal is de taal waar ik me helemaal mezelf in voel.”

Doof zonder gebarentaal
Niet voor iedereen die doof is, is gebarentaal nodig. Er zijn ook mensen die kiezen voor een cochleair implantaat, wat hen de kans geeft om zo toch te horen. Hier kozen de ouders van de zevenjarige Sophie drie jaar geleden voor. Hun dochter is sinds haar tweede doof.

CI goed from De Nieuwsredactie on Vimeo.

Voor Tijsseling is het nieuwe wetsvoorstel van grote waarde. Dovenschap is betrokken geweest bij het ontwerp ervan en hebben er ook feedback op mogen geven. “Als het wetsvoorstel geaccepteerd wordt, kan Dovenschap zich profileren als de belangenorganisatie van gebarentaalgebruikers. Dat is iets wat we in principe al zijn, maar dan kunnen we het ook echt uitstralen’’, zegt ze.

Minor
Gebarentaal kan ook onderdeel van je studie zijn. Studenten kunnen een minor Nederlandse gebarentaal volgen om bijvoorbeeld beter te kunnen communiceren met dove mensen in hun familie- of vriendenkring. De vijfentwintigjarige Alecco volgt de minor om deze reden.Toen niet, maar nu?

In landen zoals België, Denemarken en Nieuw-Zeeland is gebarentaal al erkend. In Nederland heeft de ChristenUnie al eerder een wetsvoorstel ingediend – namelijk in 2010. Deze kon vanwege de opkomende verkiezingen niet behandeld worden. Tijsseling gelooft dat het deze keer wel echt lukt om van gebarentaal een officiële taal te maken. “De VN heeft het verdrag voor de rechten van mensen met beperkingen geratificeerd. Dat geeft het wetsvoorstel meer kans’’, laat ze vol hoop weten.

Of het de meerderheid krijgt, hangt volgens Tijsseling af van hoe de Tweede Kamerleden aankijken tegen gelijkwaardigheid van mensen die anders zijn. “Voor mij hangt het ervan af of ze echt menen dat de samenleving divers moet zijn. Ik hoop dat ze dat inzien. Het gevolg is dan dat dove mensen trots zullen zijn op het doof-zijn en op hun gebarentaal. Het is dan niet meer zo’n zielig iets voor mensen die niet kunnen praten, maar een volwaardige taal. ”

Hoe is jouw kennis van gebarentaal? Test het in deze quiz: