Uit het regeerakkoord is gebleken dat de rekentoets wordt afgeschaft. Tot 2020 wordt de toets wel afgenomen, daarna komt de overheid met een alternatief. Wiskunde- en rekendocent Jozelien van Heertum van het Mondial College uit Nijmegen is zeer te spreken dat de regering met een andere manier komt.

“Het is beter als deze rekentoets eruit gaat, het 2- en 3F systeem (niveau van rekenvaardigheid) is een leeronvriendelijk systeem”, aldus van Heertum. Volgens docente Van Heertum is het onlogisch dat de leerlingen van het vwo precies dezelfde toets moeten maken als het vmbo. “Geen eerlijke toets dus.”  Van Heertum: “Daarnaast kun je bij de huidige digitale toets alleen maar het antwoord invullen, terwijl de berekening erbij zeker zo belangrijk is.”

Alternatief

Als oplossing denkt Van Heertum aan screenings in alle jaarlagen: korte toets rondes waarbij ook naar de uitwerking gekeken wordt. “Soms maken leerlingen een afrondfout. Op de huidige toets is dat fout, maar bij een andere toetsvorm, als de berekening erbij klopt, kunnen we wel achterhalen of de leerling het snapt. We kunnen dan meer op maat lesgeven bij leerlingen.” Volgens van Heertum moeten we dan wellicht overstappen op een papieren versie van de toets.