Op het eerste Wetenschappelijk Congres Mediawijsheid in 2018 werd duidelijk dat social media veel nadelige gevolgen heeft voor jongeren. Er kwam in de onderzoeken naar voren dat jongeren en mediamultitasking een gevaarlijke combinatie zijn. Ook het zelfbeeld van jongeren zou door overmatig social media gebruik minder worden.

Mediamultitasking is het gebruik van meerdere media tegelijk. Als jongeren te veel aan mediamultitasking doen, kan dat ernstige gevolgen hebben.  Dit blijkt uit onderzoek van Winneke van der Schuur, docent Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sociale media tijdens het huiswerk maken zorgt ervoor dat de cijfers lager worden, een kanttekening hierbij is dat de intelligentie wel meetelt dus een enkeling heeft er geen last van. Ook de aandacht kan slecht verdeeld worden, omdat de jongeren met zoveel dingen tegelijk bezig zijn.

In een ander onderzoek kwam naar voren dat social media slecht is voor het zelfbeeld van jongeren. “Ze kunnen tegenwoordig niet meer zonder social media. Als je er niet aan meedoet kun je er mee gepest worden en als je bijvoorbeeld niet reageert kunnen er negatieve reacties op komen. Jongeren zijn bang dat ze iets missen en voelen zich ook deels verplicht om te antwoorden. Als ze dit niet doen dan kunnen ze worden buitengesloten en dat wil niemand. Je moet sterk in je schoenen staan om alles te kunnen negeren”, zegt Dian de Vries.

De Vries deed onderzoek naar de invloed van social media op het zelfbeeld van jongeren. Zij verklaart hoe het komt dat jongeren een slecht zelfbeeld krijgen. “Jongeren laten zich beïnvloeden door alle mooie foto’s op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Ze zien alleen maar mooie plaatjes en denken dat deze mensen het ‘perfecte’ leven hebben. Als ze dit hebben gezien, gaan ze zich er mee vergelijken. Uit resultaten van het onderzoek blijkt dat als jongeren dit doen ze een negatief zelfbeeld krijgen.”

Toch zijn er mensen die hier geen last van hebben. “Het ligt er aan wie of wat je volgt en hoeveel tijd je per dag besteed aan social media”, verklaart De Vries. Ook legt ze uit dat de gevoeligheid voor de content verschilt per persoon. “Iemand kan blij of verdrietig reageren. De verdrietige mensen kijken meer naar zichzelf een stellen de vraag: Waarom ben ik niet zo blij?”