Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) roept mensen op om geen spullen meer te doneren voor vluchtelingen. De hulp schijnt volgens de COA in de afgelopen dagen zo overweldigend te zijn geweest, dat er op sommige locaties in Nederland veel te veel goederen zijn binnengekomen. Maar volgens Patricia Brunklaus, directrice van COA Brabant, moeten ook de vluchtelingen die al langer in Nederland verblijven, geholpen worden. Mensen die niet de middelen hebben om onderdak of geld te verschaffen, kunnen ook heel veel betekenen voor de vluchtelingen.

“In Nederland is de regelgeving zo goed dat vluchtelingen eigenlijk geen hulp meer nodig hebben bij het vinden van een huis en voor het krijgen van een uitkering. Waar wel heel veel behoefte aan is, is contact met Nederlanders. De meeste vluchtelingen die ik spreek die verder zijn dan de basis, zoals het inrichten van hun huis, geven toe dat ze het moeilijk vinden om sociale contacten te vinden, omdat ze geïsoleerd zijn van de samenleving”, aldus Brunklaus.

Taalcoach
Dit betreft de vluchtelingen die al langer in Nederland zijn. “Dit zijn mensen die aan het inburgeren zijn en dus de taal aan het leren zijn. Bij het leren van een taal is het heel belangrijk dat je veel oefent en daarom zijn we altijd op zoek naar taalcoaches. Je hoeft je maar twee uur per week beschikbaar te stellen en het is niet echt werk. Je moet denken aan samen boodschappen doen, de bibliotheek bezoeken of naar een café gaan. De reacties zijn tot nu toe allemaal positief en sommige mensen houden er vriendschappen voor het leven aan over,” vertelt Brunklaus. Vriendschap Alissa Lochner is een studente die werkt als taalcoach. “Ik wil er gewoon heel graag voor mensen zijn. Ze hebben zoveel meegemaakt en zijn al heel blij als iemand laat zien dat ze er niet alleen voor staan. Iets simpels als iemands hand even vastpakken, heeft al zichtbaar een groot effect.” De studente is al van jongs af aan betrokken bij vluchtelingenwerk: “Mijn vader werkte toen ik klein was als beveiliger in asielzoekerscentra, waardoor ik er wel vaker kwam. Daar heb ik ook veel vriendinnen gemaakt en sindsdien ben ik er mee bezig. “

Het verschil maken
De studente wil naast de vluchtelingen helpen met Nederlands leren, nog meer doen: “Omdat ik mijn vrije tijd nuttig wil besteden, heb ik me ook aangemeld voor ‘Gastgezin voor een vluchteling’ en in tegenstelling tot wat veel mensen denken, betekent dat niet dat ik een vluchteling in huis ga nemen. Ik ga ze een paar keer per week ontvangen voor een kop koffie of een etentje. Ook ben ik van plan om op bezoek te gaan bij de opvang om gewoon wat met mensen te kletsen. Door het geven van mijn vrije tijd en vriendschap kan ik een wereld van verschil maken voor iemand.”