Het wettelijk minimumloon voor boven de 23 jaar ligt op ongeveer negen euro per uur, op basis van een 38-urige werkweek. Voor een 18-jarige die hetzelfde werk verricht, ligt dat loon lager. Die verdient slechts 45 procent van wat een 23-jarige verdient. Op 15 april van dit jaar heeft Young & United via een ludieke actie tijdens de Albert Heijn aandeelhoudersvergadering aandacht gevraagd over dit verschil in uurloon. Na vele acties van Young & United heeft de Tweede Kamer gisteren aan de regering gevraagd of zij met concrete voorstellen willen komen om het minimumjeugdloon te verhogen.

Onder het motto ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ heeft de D66 een motie ingediend in de Kamer, die werd gesteund door de SP, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, de groep-Kuzu-Öztürk, 50Plus en de PvdA, zo laat de NOS weten. Campagneleider Ron Meyer van Young & United: “We zijn er nog niet, maar er is een eerste belangrijke stap gezet. Een meerderheid van de volksvertegenwoordiging ziet in dat het jeugdloon achterhaald is. Een half jaar geleden bekommerde bijna niemand zich nog om de lage betaling van jongeren, nu worden we in onze strijd gesteund door 7 politieke partijen.”

Geld, geld en nog eens geld

De meeste studenten hebben naast hun studie een bijbaan. Maar wat verdienen ze nu eigenlijk?
Het wettelijk minimum jeugdloon is als volgt verdeeld, op basis van een 38-urige werkweek:

De meeste bedrijven en sectoren volgen die uurlonen. “Wij volgen de cao voor het levensmiddelenbedrijf en werken met toeslagen voor de medewerkers die hier al langer werken, bepaald door het aantal dienstjaren”, aldus Mario Rijvers, supermarktmanager van Albert Heijn XL in Tilburg. “In het loon zitten de vakantie uren en dergelijke ook verwerkt. Daarmee doen we het net zoals in de horeca, maar dan zonder de nadelen. Daarmee bedoel ik dat wij onze medewerkers bepaalde verzekeringen hebben enzo.”

Werken via een uitzendbureau

Bart Hoorneman, consultant bij uitzendbureau Asa Student in Tilburg, geeft aan dat zij sinds 1 april het verloningssysteem van de opdrachtgever volgen. “Dit doen we vanuit de Wet werk en zekerheid, om zo uitbuiting van de uitzendkrachten te voorkomen. Hebben de opdrachtgevers geen cao waar de lonen in staan, dan volgen we de cao voor uitzendkrachten, de ABU cao.

Veronique Mulders, stagiair bij Connexie Payroll, herkent zich hierin. “Wij volgen het uurloon van de opdrachtgever. Hebben zij geen vastgesteld uurloon, dan overleggen wij met ze en houden we ze onze cao voor, dat uitgaat van het wettelijk minimum jeugdloon.”

Hoe en wanneer de lonen omhoog gaan ligt nu in handen van minister Asscher, Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij zei eerder dat hij het probleem wel ziet, en hij sprak ook waardering uit voor een actie van de jongerenorganisatie Young & United, maar hij wilde pas later met een inhoudelijke reactie komen.

Minister Asscher
Minister Asscher