Er moeten meer vluchtelingen kunnen studeren. Dat is afgelopen woensdag besloten in een overleg met minister Jet Bussemaker van Onderwijs en verschillende universiteiten en hoge scholen. Maar toegelaten worden als student kan niet zomaar.

Vluchteling-studenten hebben geen DigiD, wat wel een voorwaarde is om hoger onderwijs te volgen. Daar biedt het Universitair Asiel fonds (UAF) al voor een deel uitkomst in. Het UAF helpt vluchtelingen met hun studie in Nederland. Zij bieden financiële steun en begeleiden de vluchtelingen tijdens hun studie in Nederland. Bijvoorbeeld, collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten. Helaas kunnen ze maar zevenhonderd vluchtelingen helpen, daarom wordt er goed gekeken naar het diploma en de hoeveelheid schooljaren van de vluchteling. Er wordt zorgvuldig gekeken wie in aanmerking kan komen voor de hulp van het UAF.

Samen met andere studenten

Boukje de Haan woordvoerder van het UAF merkt dat er steeds meer aanvragen binnen komen. “Wij helpen mensen die hoger opgeleid zijn of die een hogere opleiding zouden kunnen volgen. Steeds meer vluchtelingen komen bij ons aankloppen voor hulp met hun studie. Het zijn vooral Syriërs die graag willen studeren, maar er zijn ook genoeg vluchtelingen uit andere landen die we helpen. Als ze maar echt een politieke vluchteling zijn en niet een economische. Wij stimuleren heel erg dat de vluchtelingen de Nederlandse taal eerst goed leren. Ze krijgen daarom eerst extra taal onderwijs. Zo kunnen ze in contact komen met andere studenten. Daarom zorgen we dat de vluchtelingen gewoon in klassen komen met Nederlandse studenten.”

Plaatsing

De vluchtelingen komen in willekeurige klassen met Nederlandse studenten op hoge scholen en universiteiten in heel Nederland. “We willen ze juist laten integreren met andere studenten. Daar leren ze heel veel van,” aldus De Haan.

Tea Jonkman woordvoerder van Duo vertelt dat het niet makkelijk is om vluchteling-studenten zomaar te laten studeren. “Wij kunnen pas wat betekenen voor vluchtelingen als ze een verblijfsvergunning hebben. Daarvoor wordt nog een oplossing gezocht door het ministerie van Onderwijs. Mensen die al wel een verblijfsvergunning hebben kunnen in ieder geval bij Duo een lening aanvragen voor een inburgeringscursus. Daar organiseren we ook de examens voor.