Alle wethouders die over zorg gaan, hebben afgelopen woensdag een brief ontvangen over de zorg aan jongeren van achttien jaar en ouder. Daarmee roepen het JeugdWelzijnsBeraad (JWB), LOC, LPGGZ en Ieder(in) op om de kloof tussen jeugdzorg en volwassenenzorg te dichten.

Veel kwetsbare jongeren zijn in staat om met lichte hulp en praktische begeleiding een zelfstandig bestaan op te bouwen. Het gaat met name om jongeren die een moeilijke jeugd achter de rug hebben, jongeren met een licht verstandelijke beperking en jongeren zonder ondersteunend sociaal netwerk. Het is de taak van gemeentes om overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg goed te begeleiden. Helaas is die begeleiding voor zelfstandig wonen moeilijk te vinden. Het is vaak onduidelijk waar jongeren boven de achttien via de gemeente begeleiding kunnen krijgen.

Problemen

Als jongeren geen hulp krijgen, kan dit zorgen voor problemen. Het kan leiden tot uitval van studie of werk en een gebrek aan inkomen. Daaruit kunnen schulden ontstaan. Het vertrouwen in volwassenen is vaak klein bij jongeren door wat ze hebben meegemaakt tijdens hun jeugd. Daardoor zullen jongeren niet snel vragen om hulp.

Hugo Koeman, woordvoerder van Parlan jeugdhulp, vertelt dat ze de jongeren deels voorbereiden om zelfstandig te worden als de jeugdhulp niet meer nodig is. “We bereiden jongeren voor op wat er gaat gebeuren als ze geen hulp meer van ons krijgen. Als ze eenmaal zelfstandig zijn, kunnen ze nog naar ons terugkomen voor hulp als ze er bijvoorbeeld niet uitkomen. Dan gaan we samen met ze kijken naar een oplossing. Dat kan gewoon als je negentien of twintig bent.”

Dit willen de organisaties

  • Structurele vervolgzorg voor jongeren die jeugdinstellingen en pleegzorg verlaten.
  • Op tijd met de jongere zelf aan zijn of haar netwerk werken en een plan maken over de situatie na het achttiende levensjaar.
  • Een duidelijk aanspreekpunt bij een gemeentelijk loket.

Gemeentes

Parlan heeft te maken met veel verschillende gemeentes. “We merken dat de ene gemeente de overgang redelijk goed geregeld heeft en dat de ander nog een beetje aan het puzzelen is”, aldus Koeman. Hij vindt de brandbrief een goed initiatief. “Wij van Parlan helpen jongeren, maar wij kunnen niet het leven van ze overnemen. Dat zullen ze uiteindelijk zelf moeten doen. Ik hoop dat de gemeentes gaan uitzoeken of er bij hun ook een kloof is tussen de jeugdhulp en volwassenhulp en dat ze er dan iets aan gaan doen.”

Martine Tobé, woordvoerder van het JWB is blij dat er al een aantal gemeentes op de brief hebben gereageerd. “Er zijn al acht reacties via de mail binnengekomen van verschillende gemeentes. Sommige gemeentes zijn al druk bezig om het gat tussen jeugdzorg en volwassenenzorg te dichten, anderen hebben nog niet over het onderwerp nagedacht en gaan het in de gemeenteraad bespreken. We hopen dat er natuurlijk veel meer reacties binnenkomen maar de brief is pas woensdag verstuurd. In oktober is er een debat over jeugd en we hopen dat daar iets goed uitkomt.”