Een van de grootste uitgaven van de Nederlandse overheid is de zorg. In de Miljoenennota van afgelopen jaar staat dat de overheid zo’n 72,9 miljard euro beschikbaar heeft voor de zorg. Het kabinet heeft zichzelf voorgenomen om onze zorg betaalbaar te houden. Maar de bijna 800.000 ondertekenaars van de ‘Red de Zorg’, bedacht door FNV voor de Zorg, zijn het niet eens met de wijze waarop dat gebeurt. Vanuit de oppositie komt de SP met een alternatief plan voor de regering, namelijk ‘De zorg is van ons’, aldus RTL Nieuws.  

onze_zorg2

De belangrijkste punten in het plan van de SP zijn onder andere het verdwijnen van het eigen risico en het invoeren van een inkomensafhankelijke bijdrage. Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid en woordvoerder Zorg & Welzijn, licht het plan toe.

Renske Leijten, SP
Renske Leijten, SP Tweede Kamerlid

Waarom dit ‘De zorg is van ons’ plan?
“We willen af van het dogma dat zorg duur is. Het huidige zorgstelsel is juist duur! De politiek zegt dat er geen alternatief is, maar dat hebben wij dus wél gevonden. In ons plan, wat berekend is door het Centraal Planbureau (CPB), verdwijnen alle private zorgverzekeraars en blijft er één publieke inkoper over. Zo draait het niet meer om concurrentie en marktwerking, maar gewoon om de zorg.”

Een van de belangrijkste punten in jullie plan is dat het eigen risico verdwijnt. Wat is daar het voordeel van?
“De minister (Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – red.) heeft gezegd dat het eigen risico nodig is om de premie voor gezonde mensen laag te houden. Daarmee zegt ze eigenlijk dat zieken meer moeten betalen. Dat vind ik omgekeerde solidariteit! Zorg is nu voor de lage inkomens moeilijk betaalbaar, maar wij willen een inkomensafhankelijke bijdrage gaan realiseren. Door die maatregel gaan zeven op de tien gezinnen erop vooruit, volgens de cijfers van het CPB.”

FNV voor de Zorg heeft met haar petitie ‘Red de Zorg’ zo’n 800.000 handtekeningen verzameld. Is jullie plan iets wat tegen die petitie ingaat of er parallel aan loopt?
“De samenleving laat nu tegengeluiden horen, waardoor er op dat niveau al een draagvlak is. SP wil datzelfde draagvlak ook in de Kamer ontwikkelen. Ook willen wij dat het geld wat voor de zorg bestemd is, goed besteed wordt. De zorg zit nu complex in elkaar en met ons plan wordt dat veel eenvoudiger gemaakt met gemeentelijke (zoals Jeugdzorg) en landelijke zorgvoorzieningen (zoals ziekenhuizen).”

Als het aan jullie ligt, vallen in de toekomst de fysio, tandzorg en GGZ ook in het basispakket. Waarom?
“Het is pijnlijk als deze drie producten buiten het basispakket vallen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar chronisch zieken, hebben zij er veel baat bij als dit weer terug in het pakket valt. Op het moment dat je iets overkomt, moet er geen poot worden uitgedraaid bij je. Iedereen heeft recht op goede en betaalbare zorg!”

De kans dat het kabinet iets ziet in de plannen van de SP is bijzonder klein. Morgen zal staatssecretaris Van Rijn namens het kabinet, aanwezig zijn bij de ‘Red de Zorg’ demonstratie van FNV Zorg op het Damrak in Amsterdam.