De gaydar, een intuïtief gevoel dat je vertelt wat iemands seksuele geaardheid is. Jarenlang werd gedacht dat dit echt bestond maar nieuw onderzoek uit de VS trekt dit in twijfel. Volgens professor William Cox van de universiteit Wisconson-Madison is de ‘gaydar’ niets meer dan een excuus voor stereotypering. Hij  verzamelde drie onderzoeksgroepen die hij elk iets anders vertelde over de ‘gaydar’. Professor Cox  vertelde de eerste groep dat het niet bestond, de tweede dat het wel bestond en de derde groep vertelde hij niks. Vervolgens liet hij hun foto’s zien van mensen en vroeg aan de groepen om personen in te delen op seksuele geaardheid. De tweede groep vond zelf dat zij goed konden inschatten wie homoseksueel was terwijl de eerste groep dat juist totaal niet vond. De laatste groep verbleef ergens in het midden.

Wat vind jij, bestaat de ‘gaydar’ of niet? Doe hier de test en deel jouw mening.

http://news.wisc.edu/23991