In Tilburg staat er een boete van negentig euro op het niet scheiden van afval. Tilburg kent veel studentenhuizen met gedeelde containers. Volgens Tom Daelman, woordvoerder van gemeente Tilburg, draaien alle huisbewoners op voor de kosten. Ook wanneer er één iemand het afval niet scheidt.

Als student moet je goed opletten of je huisgenoten hun afval wel goed scheiden. “Omdat we niet per vuilniszak kunnen controleren van wie in huis hij afkomstig is, is de boete voor iedereen die in het betreffende huis woont”, aldus de woordvoerder.

Afval scheiden bespaart niet alleen een boete, het levert ook nog geld op. “Er zijn bepaalde afvalfracties zoals papier, textiel en plastic die de gemeente geld opbrengen. De overheid kan dit verkopen. Daarnaast kost het verwerken van restafval veel geld, dus dat proberen wij zo veel mogelijk in te dammen”, vertelt Daelman.

Boete ontlopen
Het controleren van de afvalbakken gebeurt volgens Daelman gericht. “We kiezen gebieden uit in de stad die we gaan controleren. Van tevoren kondigen we dit aan bij de bewoners.” Na een aankondiging tijdelijk je afval scheiden, heeft geen nut. “We kondigen wel aan in welke wijk we gaan controleren, maar niet hoe vaak en voor welke periode dit geldt. Een groep mensen loopt voor de vuilniswagen uit en controleert de vuilniszakken in de containers”, aldus Daelman.

Mocht je de regels overtreden, dan krijg je niet gelijk een boete. “Bij de eerste overtreding hangen we een gele kaart op en maken we een foto van het afval die we opslaan in het systeem. Vinden we in dezelfde container bij een tweede controle weer afval dat niet gescheiden is, dan hangen we een oranje kaart op. Pas bij de derde overtreding geven we het door aan het Brabants Afval Team. Zij bepalen of een boete op zijn plaats is of niet”, aldus de woordvoerder.