Jaarlijks worden er in Nederland door de Voedselbank meer dan negenhonderdduizend voedselpakketten uitgegeven. Volgens Ellen Pauel, voorzitter van Voedselbank Den Bosch, gaat geen enkele daarvan naar een alleenstaande student.

Je komt, als alleenstaande, in aanmerking voor een voedselpakket wanneer je na het aftrekken van vaste lasten, nog 180 euro per maand te besteden hebt. Huur en collegegeld vallen ook onder vaste lasten, maar toch kan een student geen beroep doen op de Voedselbank. “Studenten krijgen studiebeurzen om hun kosten te dekken. Als ze daarna minder dan 180 euro overhouden, kunnen ze lenen bij de overheid.” Hier zijn geen uitzonderingen in. “Studenten tellen niet als regulier huisgezin. Ze kunnen, wanneer ze maximaal lenen, niet onder de armoedegrens zitten. Daarom is er geen enkele student die bij ons voedselpakketten krijgt”, Aldus Pauel.
Tienjarig bestaan
De mensen die wel in aanmerking komen, kunnen volgens Pauel altijd rekenen op een pakket. “Gelukkig zijn we niet afhankelijk van aanbod en zorgen we er altijd voor dat iedereen die er recht op heeft, een pakket krijgt. Er zijn veel bedrijven die ons wekelijks eten doneren. ”Voedselbank Den Bosch bestaat sinds 12 september al tien jaar. “We begonnen tien jaar geleden met 10 vrijwilligers en 40 voedselpakketten. Dat is uitgegroeid tot 175 vrijwilligers, met een piek van 650 pakketten.” aldus Pauel.