Op jezelf gaan wonen als student is vaak een heel karwei. Daarin verschilt het ook nog of je op kamers gaat, of een woning voor jezelf neemt. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn vaak lang, in Tilburg zelfs zo’n zes jaar. Toch gaat daar in Tilburg verandering in komen volgens Marleen Wickering, communicatieadviseur bij TBV Wonen.

“Het klopt dat er ook in Tilburg -zoals in bijna alle Nederlandse steden- een tekort is aan goedkope huurwoningen. Juist daarom hebben de Tilburgse woningcorporaties en de gemeente net voor de zomer een nieuw woonconvenant met elkaar gesloten”, aldus Wickering. “Voor de komende vijf jaar is afgesproken dat de Tilburgse corporaties gezamenlijk zich inspannen om achthonderd goedkope nieuwbouwwoningen te realiseren voor de stad.” Tevens zullen de corporaties gaan kijken naar huurverlaging voor zo’n achthonderd woningen.

Vluchtelingen
Vanwege de vluchtelingencrisis hebben verschillende Brabantse wooncorporaties van de week een brandbrief gestuurd over het aanbod van goedkope woningen, zo meldt Omroep Brabant. Op het moment zijn de wooncorporaties en hun gemeenten al druk in overleg over het tekort aan huurwoningen. Zij willen met de brandbrief, die ondertekend is door corporaties uit heel Brabant, de ernst van de huidige situatie benadrukken.

“Maatschappelijk vinden wij het zeer belangrijk om ook aan deze opgave ons steentje bij te dragen. Dat betekent dat wij alles in het werk stellen om ook voor deze groep mensen te zoeken naar geschikte huisvesting”, aldus Wickering. Wel stelt ze dat dat de vluchtelingen geen keuze in aanbod zullen krijgen. “Het is noodopvang en dat betekent dat wat je aangeboden wordt heb je te accepteren.”