De Universiteit van Tilburg (UvT) heeft dit jaar zes hockeybeurzen uitgereikt. Het doel is om topsport een extra stimulans te geven. Studerende topsporters die een beurs ontvangen kunnen gratis gebruik maken van alle faciliteiten en worden waar mogelijk extra ondersteund.

‘’De universiteit wil studenten helpen om sport en studie zo goed mogelijk te combineren. In Amerika hebben ze een goed geïntegreerd systeem dat gericht is op topsport. Dit is een ideaal plaatje, of het ons gaat lukken om te groeien moet in de toekomst blijken. Het is wel de ambitie en voor nu zijn de beurzen een goede impuls voor de topsport in Brabant,’’ aldus Ferenc Jongejan, topsportcoördinator aan de Universiteit van Tilburg.

‘’Het is een eer om op deze manier beloond te worden.”

Dit jaar hebben Laura Nunnink, Michiel de Leeuw, Casper van Wandelen, Robert Heslinga, Mark Rijkers en Tim Swaen (allen hockeyers) een beurs ontvangen. Het gaat om een eenmalig bedrag (tussen de 750 en 1250 euro), die jaarlijks wordt toegekend.

Michiel de Leeuw van Hockey Club Tilburg: ‘’Het is een eer om op deze manier beloond te worden. Het geeft extra waardering voor alle tijd die ik in hockey steek. Het bedrag is vrij te besteden, al gebruik ik het deels te compensatie van studiekosten.’’

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de Tilburg University-Hockeybeurs moeten studenten in de hoofdklasse hockeyen, een minimaal aantal studiepunten hebben behaald en bij de universiteit studeren.

Kernsporten
Alle topsporters die aan de voorwaarden voldoen maken in principe kans op steun. De sporten roeien en hockey zijn echter door de UvT verkozen tot kernsporten. Het College van Bestuur vindt dat deze twee studentensporten de belangrijkste zijn in de regio. Omdat dit de sporten zijn die het meest gespeeld worden.