Om precies zeven uur worden de deuren gesloten van het complex Sint Jozefzorg dat binnenkort zal dienen als asielzoekerscentrum voor de komende drie jaar. Het complex is gevestigd in de Tilburgse Fatimawijk. Niemand mag meer naar binnen. De zaal is vol. “Vol is vol!”, roept een aantal van de 250 mensen dat aanwezig is.

Nog voordat de burgemeester iets kan zeggen luidt er boe-geroep uit de zaal. Degenen die niet naar binnen mogen bonken op het raam terwijl de mensen binnen schelden tegen de burgevader. Burgemeester Noordanus maakt duidelijk dat het een moeilijke maar noodzakelijke beslissing is. Het is warm in de zaal, en de mensen die vooraan staan nemen de rest van de zaal mee in het schreeuwen tegen de burgemeester. “We willen samen beslissen, niet voor ons laten beslissen!”

Veiligheid

Niet iedereen lijkt het eens te zijn met de plannen van de burgemeester en de woordvoerder van het COA. Sommigen zijn bang dat hun kinderen niet meer veilig over straat kunnen en dat zij zelf gevaar lopen. “Extra beveiliging is tot nu toe niet nodig geweest rondom de asielzoekerscentra”, meldt de woordvoerder van het COA. Uit onderzoek blijkt dat er geen stijging is van criminaliteit in buurten waar asielzoekerscentra geplaatst zijn. Buurtpolitie zal echter vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar zijn. “Asielzoekers zijn net gewone mensen.” De woordvoerder van het COA zegt dat ook in deze buurt een crimineel kan wonen, waarna geschreeuw en gescheld volgt.

Na drie jaar gaat het complex naar de woningbouwvereniging. “Nu zeggen ze dat het over drie jaar weg is, maar je zult zien dat die plannen veranderen. Zo gaat dat in de politiek”, meldt een boze aanwezige. Volgens de woordvoerder van het COA staat het zwart-op-wit dat Sint Jozefzorg over drie jaar geen asielzoekerscentrum meer is.

Normen en waarden

De vluchtelingen moeten zich houden aan de Nederlandse normen en waarden. De kinderen gaan naar school en na tweeënhalf jaar kunnen de mensen een woning aangewezen krijgen. “En wie betaalt dat?”, klinkt uit het publiek. De vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen zullen net als elke Nederlander belasting moeten betalen en recht hebben op onderwijs. Ook zullen er asielzoekers zijn die al snel terugkeren naar hun eigen land.

“Het is de bedoeling dat ze ingeschakeld worden in onze stad”, zegt de burgemeester. Niet iedereen is het daarmee eens. Een aantal mensen is bang dat de vluchtelingen meer zorg krijgen dan de Nederlanders. Dat gebeurt niet volgens de burgemeester: “De vluchtelingen die uit Syrië en Eritrea komen hebben niet meer of minder rechten dan de mensen in Nederland.” Tussen het boe-geroep uit het publiek steekt een vrouw haar hand om op iets te zeggen: “Wat mij betreft zijn die asielzoekers van harte welkom.” Een korte stilte volgt.

In Nederland is, na de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet op 1 april 2001, het aantal asielverzoeken afgenomen. Bron: Centraal Bureau voor Statistiek