Steeds vaker mijden mensen de huisarts. Jongeren minder dan oudere mensen. Dat blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO in opdracht van VGZ zorgverzekeraar. Oorzaak van het uitstelgedrag is het hoge eigen risico in de zorg. Dit heeft soms grote consequenties voor de gezondheid.

Het eigen risico is dit jaar 375 euro en zal worden verhoogd naar 385 euro in 2016.
Het probleem lijkt vooral te liggen bij het gebrek aan informatie die de verzekeraars hebben over het eigen risico. Men weet vaak niet wat er wel, en wat er niet onder het eigen risico valt. Zo werd het afgelopen jaar vooral de huisarts gemeden terwijl die juist niét onder het eigen risico valt.

VGZ pleit nu onder andere voor een verlaging van het eigen risico. Ook wordt er in wachtkamers van huisartsen posters geplaatst, om mensen beter voor te lichten over het controleren van het eigen risico. ‘’ Mensen moeten voldoende geïnformeerd zijn waar zij voor verzekerd zijn. De huisarts wordt vaak vermeden uit angst dat men doorverwezen wordt naar medische specialisten. Terwijl de huisarts niet onder het eigen risico valt, dat moeten mensen weten’’, aldus VGZ.

Momenteel loopt er nog een onderzoek met huisartsen over patiënten bezoeken. De resultaten hiervan komen medio oktober/november uit.