De onderwijsinspectie moet scholen meer ruimte geven. Dat staat in een wetsvoorstel dat gesteund wordt door SGP, D66 en CDA. Tot nu toe zijn scholen te veel gebonden aan ‘onnodige’ regels vinden de partijen.

Met het nieuwe wetsvoorstel krijgen scholen meer verantwoordelijkheid over de inhoud van hun beleid. De partijen vinden momenteel dat de inspectie te veel controles voert op het onderwijs beleid, dat onnodig tijd en geld kost. SGP-Kamerlid Bisschop, initiatiefnemer van het voorstel, vindt dat de overheid scholen te vaak over zaken de les leest waar scholen zelf beter zicht op hebben.

Harry van Alphen, directeur onderwijs van het Melanchthon College in Rotterdam, noemt het wetsvoorstel een goed idee. ‘’De partijen beamen wat wij zeggen. De onderwijsinspectie is een goede partner en geven altijd prima feedback, maar ze beoordelen altijd vanuit een eenzijdige blik. Er wordt te veel naar resultaten gekeken’’, aldus Van Alphen.

Dat er door de komst van de nieuwe wet chaos of vrij spel ontstaat op de onderwijsinstellingen, is Van Alphen niet overtuigd.’’ Zeker niet. Via school- en lerarenregisters wordt het beleid op school gecontroleerd. Zolang de leerling aanmeldingen hoog blijft, is er niets aan de hand. Als het slecht gaat op school, dan komen de leerlingen vanzelf niet meer’’, concludeert Van Alphen.