Het St. Jozefzorg in Tilburg wordt binnenkort een opvangcentrum voor vierhonderd asielzoekers. De omwonenden zijn bezorgd; de meesten van hen zijn bang dat de nieuwkomers voor onrust gaan zorgen. Tijdens informatiebijeenkomsten hoopt de gemeente, samen met de politie en het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) op één lijn te komen met de wijkbewoners.