De Duitse politievakbond Gewerkschaft der Polizei (GdP) vindt dat asielzoekers gescheiden moeten worden op basis van etnische achtergrond en geloof. GdP denkt hiermee een einde te maken aan de vechtpartijen. In het Nederlandse kabinet zijn de meningen hierover verdeeld.

Volgens Robert Ploeg, woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), mogen vluchtelingen niet gescheiden worden volgens de wet. Ploeg is ervan overtuigd dat het scheiden van asielzoekers op basis van geloof niet nodig is. “Rassenscheiding helpt niet mee aan de leefbaarheid van de samenleving.”

Het kabinet laat tijdens het vragenuurtje op dinsdag weten dat de wet mogelijk aangescherpt wordt om gevechten tegen te gaan. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vertelde dat het nu al mogelijk is om asielzoekers een verblijfsvergunning te weigeren als zij gewelddadig zijn geweest en daarvoor zijn veroordeeld. Het intrekken van een verblijfsvergunning is ook mogelijk. Het COA is er echter van overtuigd dat er niet meer beveiliging nodig is rondom asielzoekerscentra.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen op gelijke manier behandeld wordt. Het scheiden van asielzoekers hoeft volgens Saskia Meurs, meester in de rechten, niet in strijd te zijn met dit artikel. Als beide etnische groepen op gelijke manier worden behandeld en beide evenveel zorg en mogelijkheden krijgen, dan mogen de groepen op basis van geloof gescheiden worden. “Het scheiden van groepen gebeurt vaker, bijvoorbeeld bij demonstraties. De ene groep wordt vanwege zijn idee links op het plein gezet, terwijl de tegengestelde groep rechts op het plein staat.”