Door de grote vluchtelingenstroom is er een grote interesse in lesmateriaal over vluchtelingen. VluchtelingenWerk biedt lespakketten aan om leerlingen wat bij te brengen over deze ingewikkelde kwestie.

De lespakketten worden veel aangevraagd sinds de vluchtelingencrisis. Voorgaande jaren werden er zo’n honderd pakketten aangevraagd. Dit jaar zijn er alleen al in september drie keer zoveel aanvragen gedaan bij VluchtelingenWerk. Volgens Onno Yska, communicatieadviseur bij de organisatie, wordt de informatie voor leerlingen aangeboden omdat het belangrijk is dat ook kinderen weten wat er nu precies speelt. “Het is vaak onduidelijk wat vluchtelingen zijn en waar ze vandaan komen. Bovendien weten kinderen niet uit wat voor een situatie deze mensen komen.”

Het gratis lesmateriaal bevat uitleg over wat een vluchteling precies is, wat de motieven zijn om naar een ander land te komen en wat de rechten zijn van zo’n persoon. Volwassenen kunnen ook baat hebben bij deze uitleg, omdat er ook onder volwassenen veel onduidelijkheid is. “Elke vluchteling is een migrant, maar niet elke migrant is een vluchteling. Veel mensen weten dat verschil niet. Dat is wel essentieel om een mening te kunnen vormen en een discussie te voeren”, aldus Yska.