430.000 van de handtekeningen die GeenPeil had verzameld voor een referendum over het associatieverdrag met Oekraïne zijn geldig verklaard. GeenPeil is daarmee ruim boven de nodige 300.000 uitgekomen. Maar hoe heeft GeenPeil genoeg interesse gewekt dat mensen deze campagne steunen?  

GeenPeil wil dat Europa het volk betrekt bij de besluitvorming. Sinds 1 juli 2015 kan iedere kiesgerechtigde in Nederland een verzoek indienen bij de Kiesraad over een wet die al wel is aangenomen, maar nog niet in werking is getreden. Het associatieverdrag treedt op 1 januari 2016 voorlopig in werking, dus het referendum zal daarvoor plaats moeten nemen.

Arjen Nijeboer, beheerder van het Referendum Platform, wil ook dat het volk meer te zeggen krijgt. Zowel in Nederland als in Europa. ‘’Als het aan mij ligt zijn er overal referenda voor. Het volk moet op gelijke voet staan met het parlement. Daarom vind ik het geweldig dat GeenPeil dit heeft gedaan.’’ Het minimum aantal van 300.000 handtekeningen zorgt ervoor dat referenda niet overal voor aangevraagd kunnen worden. ‘’GeenPeil heeft dit heel slim aangepakt. Toen deze referendumwet werd aangenomen, werd er nog geen rekening gehouden met online signeren. Via een app heeft GeenPeil heel snel heel veel handtekeningen verzameld, omdat dat het signeren makkelijker maakt.’’

Ook merkt Nijeboer dat de kloof tussen politiek en de jeugd aan het verdwijnen is. ‘’Deze actie bewijst het al. Wij organiseren wel eens informatiebijeenkomsten en daar komen veel jongeren op af. Er ontstaat een nieuwe generatie met hernieuwde politieke interesse. Mijn 13-jarige zoontje weet nog meer van de politiek af dan ik.’’