ROTTERDAM – Steeds vaker komen er lokale initiatieven om kinderen met een beperking de mogelijkheid te geven om te sporten. Sinds 19 september is er in de regio rond Rotterdam zelfs een heuse voetbalcompetitie voor kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Nu de competitie bijna een maand bezig is maakt KNVB-persvoorlichter Bram Groot de balans op.