Dat studenten niet vaak een bezoek aan het museum brengen is niet iets van de laatste jaren. Studenten hebben geen tijd, geen interesse of te weinig kennis over de kunst die Brabantse musea tentoonstelt. Museum De Pont in Tilburg speelt hierop in.

Museum De Pont heeft meerdere projecten lopen voor studenten uit Nederland en België. Zij hebben bijvoorbeeld een convenant met Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De studenten krijgen in hun introductieweek in het eerste jaar een speciale rondleiding en kunnen daarna vier jaar gratis naar het museum. Docenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten kunnen De Pont ook als collegezaal gebruiken. De Pont vindt echter dat er te weinig gebruikt wordt gemaakt van deze faciliteiten. “Ze worden wel gebruikt alleen het mag nog veel meer”, aldus Marie José Eijkemans, hoofdeducatie museum De Pont.

Mark van Bavel, student aan de Rockacedemie in Tilburg, ziet in zijn omgeving ook dat er weinig gebruik wordt gemaakt van deze gratis arrangementen. “Ik wist niet dat het kon, maar heb daar ook niet super veel behoefte aan. Bij klasgenoten merk ik dat ook. We zijn allemaal zo druk bezig met onze muziek en ons eigen ding dat we eigenlijk nooit naar een museum gaan. We zijn er één keer geweest tijdens een projectweek van de FHK maar dat was het dan ook wel.”

Ook heeft De Pont een project bedacht samen met het literaire festival TiLT. Zij roepen iedereen op een zaaltekstje te schrijven van maximaal honderd woorden over een favoriet werk in de Pont.  De beste teksten worden voorgedragen door een bekende dichter of door de schrijver zelf in het voorprogramma van het festival. De teksten die opgestuurd worden komen tijdelijk te hangen in het museum.

Studenten buiten de kunstopleidingen geven ook aan niet vaak naar een museum te gaan. Van de extra arrangementen voor studenten weten ze niks af. Het ligt vooral aan de desinteresse die er heerst en studenten hebben weinig tijd om een museum te bezoeken dat zij nog niet gezien hebben. “De lokale musea heb ik met school al bekeken en ik heb niet de tijd om een volle dag uit te trekken voor een museum buiten Brabant”, aldus Judith Puts, student ROC Sport en Bewegen.