De gemeente Tilburg zal voor 11 december bekendmaken of er rond de jaarwisseling vuurwerkzones zijn. Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt dat 56 van de 281 onderzochte gemeenten vuurwerkvrije zones instellen. Dat zijn er 13 meer ten opzichte van 2014.

Burgemeester Noordanus heeft al aangegeven aan de gemeenteraad dat hij enkele bezwaren heeft tegen vuurwerkvrije zones. Het instellen van deze zones vraagt om extra manschappen van de politie. Die manschappen zijn rond de jaarwisseling niet beschikbaar. Een ander argument tegen het instellen van vuurwerkvrije zones is de aanpassing van de tijden waarop er vuurwerk mag worden afgestoken. Sinds 2014 mag er in heel Nederland alleen vuurwerk worden afgestoken tussen oudejaarsavond zes uur en nieuwjaarsnacht twee uur. Die nieuwe wetgeving heeft als gevolg dat er minder incidenten zijn dan voorgaande jaren. Gemeente Tilburg heeft aangekondigd dat zij geen extra maatregelen zal nemen ten opzichte van vorig jaar. Wel geven zij aan dat zij verantwoordelijk is voor de vuurwerkverkooppunten. “Deze zullen zoals altijd worden gecontroleerd op het mogelijk verkopen van illegaal vuurwerk”, aldus de woordvoerder van gemeente Tilburg.

Vuurwerk Tilburg geeft aan dat volgens hen vuurwerkvrije zones niet zullen zorgen voor minder overlast. “Het vuurwerk dat overlast veroorzaakt komt doorgaans niet van Nederlandse verkooppunten”, zegt Frans Hultermans.  “Dat vuurwerk wordt vanuit België, Italië en Duitsland naar Nederland gehaald en voldoet niet aan de Nederlandse eisen. Wanneer men het aantal incidenten met vuurwerk terug wil dringen moet er worden gekeken naar het soort vuurwerk dat daarbij is gebruikt.”

Dit jaar worden er geen Romeinse Kaarsen meer verkocht, omdat zij te gevaarlijk zouden zijn.  “Hierbij moet wel worden bedacht dat de Romeinse Kaarsen vaak niet op de juiste manier worden gebruikt. Wanneer deze in de hand worden gehouden en jongeren elkaar ermee beschieten, is het een logisch gevolg dat dit voor gewonden zorgt”, aldus Hultermans. “En terwijl wij in Nederland geen Romeinse Kaarsen meer mogen verkopen wordt er wel een Cobra 6 afgestoken, dit is een stuk vuurwerk dat eigenlijk geen vuurwerk mag worden genoemd. Een Cobra 6 is sterk genoeg om een wasmachine in zijn geheel op te blazen. Een vuurwerkvrije zone zal het afsteken van dit soort vuurwerk niet kunnen voorkomen. En dus ook het aantal incidenten niet kunnen laten afnemen.”

Ook zegt Hultermans:“Wij doen mee aan campagnes met vuurwerkbrillen om er voor te zorgen dat het vuurwerk afsteken veilig gebeurt, wij geven hier voorlichting over en gaan graag in gesprek met klanten over het gebruik van een aansteeklont. Wanneer het Nederlandse vuurwerk op een normale manier wordt gebruikt zal er nauwelijks meer sprake zijn van incidenten. Ook zonder vuurwerkvrije zones.”