De massale aanrandingen in Keulen zorgen ervoor dat de discussie omtrent asielzoekers weer wordt opgelaaid. Ook in de gemeente Tilburg was het enige tijd geleden onrustig door de plaatsing van 400 vluchtelingen in de Fatimawijk.

In eerste instantie werd er vooral gevreesd voor het cultuurverschil en het verdwijnen van het veiligheidsgevoel in de buurt. Omgevingsmanager Berry Simons geeft aan dat er vooralsnog geen incidenten zijn geweest. De asielzoekers in de Fatimawijk en ook die in de Professor Cobbenhagenlaan zijn gewoon buurtbewoners geworden.

Voorbarige conclusies

Gemeente Tilburg is inmiddels druk bezig met het schrijven van een integratieplan maar van een cursus ‘Hoe om te gaan met vrouwen’ is geen sprake, wel wordt er rekening gehouden met meer surveillerende agenten. De communicatie is duidelijk, gemeente Tilburg trekt geen voorbarige conclusies op basis van de geruchten over de herkomst van de aanranders in Keulen.

Consequentere aanpak

Dilan Yesilgoz, raadslid van de VVD Amsterdam pleitte vanochtend tijdens de uitzending Goedemorgen Nederland (WNL) voor een consequentere aanpak van criminele asielzoekers. Een cursus ‘Hoe om te gaan met vrouwen’ zoals in Noorwegen en in België wordt gegeven is volgens Yesilgoz niet de oplossing,  aanranding en verkrachting heeft niks te maken met normen en waarden maar met criminaliteit en dat moet keihard aangepakt worden. Yesilgoz: ‘Daders moeten meteen uit de asielprocedure, de gevangenis in en daarna het land uitgezet worden.’ Dat laatste is volgens Yesilgoz heel moeilijk omdat het al jaren nog een hele uitdaging is de juiste papieren te leveren voor uitgeprocedeerde asielzoekers.