De Volkskrant publiceerde gisteravond een artikel over de Eerste Kamer. Afgelopen dinsdag heeft de Eerste Kamer besloten dat er een commissie wordt opgericht om onderzoek te doen naar de functie van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer de staten generaal. Nu vraagt de Eerste Kamer zich af of dat dit aloude systeem niet achterhaald is. De Eerste Kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten en dus niet door de burgers. Wel heeft de Eerste Kamer veel bevoegdheid. De wet die door de Tweede Kamer is goedgekeurd kan de Eerste Kamer nog afwijzen op basis van de deugdelijkheid van de wet en de samenhang met andere wetten.

Wie in de commissie komt is nog niet duidelijk. De VVD stelde voor om oud politici te laten onderzoeken. De SP en D66 pleiten voor een ‘klankbordgroep’ bestaande uit Eerste en Tweede Kamerleden.

Simon Otjes is onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verwijst naar de pacificatie van 1917. Hierin werd een compromis gesloten over onder andere de schoolstrijd en het algemeen kiesrecht voor mannen. Dit compromis werd gesloten door de leiders van de partijen in die tijd. Otjes is dan ook voor het idee van de SP en de D66. “Huidige politici kunnen echt iets bereiken. Het is maar de vraag of er wordt geluisterd naar oud politici die worden benaderd als wijzen.”

SP’er Tiny Kox vertelt in de Volkskrant hoe mensen op straat hem meewarig aankijken als hij vertelt dat hij Eerste Kamerlid is. Weten mensen echt zo weinig van de Eerste kamer? In Tilburg stelden wij de vraag:

Wat weet u van de Eerste Kamer?

Door: Roos Heldoorn en Julyan Kuijer