Ongeveer 23.000 inwoners van Tilburg en omgeving zijn laaggeletterd, wat betekent dat ze grote moeite hebben met lezen en schrijven. Voor deze mensen werd het eerste ‘Taalhuis’ geopend in Bibliotheek ‘t Sant, waar laaggeletterden voortaan terecht kunnen voor hulp en advies.

https://soundcloud.com/user-184310355/hulp-aan-23000-laaggeletterden-nieuwsredactiefhjnl