‘Cito Nieuwe Stijl’, waarbij het advies voor een richting in het middelbaar onderwijs eerder komt dan de Cito-toets, is positief voor basisscholen. Dat stelt Marloes Bastianen, intern begeleider bij basisschool De Borne in Tilburg.

 

‘Je volgt kinderen natuurlijk al acht jaar, dus in die zin heb je wel een beter beeld van een kind. Er bestaat ook een leerlingvolgsysteem, wat ook al heel veel zegt. Maar meestal is de Cito geen verrassing.”

Jaap Dronkers, een Maastrichtse hoogleraar Onderwijssociologie, deed onderzoek naar de plaatsing van leerlingen in het middelbaar onderwijs. Hij publiceerde onlangs zijn ondervindingen. Hij ziet dat het aantal leerlingen dat door Cito Nieuwe Stijl in het afgelopen jaar instroomde naar havo en vwo in plaats van vmbo-t. In Tilburg was de stijging twee procent.

Uitvallers

 

Omdat het advies nu vóór de Cito-toets komt, denken critici dat leerlingen vaker het voordeel van de twijfel krijgen en daardoor hoger instromen dan eigenlijk goed voor ze is. Niek Bootsma, rector van het Beatrix College in Tilburg, beaamt dat. Hij vindt het nieuwe systeem niet zo’n goed idee. Waar er namelijk aan de ene kant meer leerlingen hoger instromen, zijn er aan de andere kant ook meer uitvallers. “De signalen zijn dat er best een grote groep uitvalt. Dat is ook geen nieuws. Het zat er al langer aan te komen.“

Eerder schreef staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer dat er geen stijging te zien is. Dat is in tegenspraak met de cijfers van Dronkers. Op de vraag waarom dat zo is, heeft het Ministerie van Onderwijs volgens de Volkskrant nog geen antwoord.