De politie in Tilburg houdt rekening met minder beschikbare politiemensen door stijging van asielaanvragen. Dagelijks wordt drie tot vier procent van de totale inzetbare politiecapaciteit ingezet om problemen rondom asielzoekers recht te zetten.

Afgelopen jaar vroegen 58.880 mensen asiel aan in Nederland. In 2014 waren dit met 29.891 aanvragen bijna de helft minder. “Vluchtelingen en opvangcentra vergen veel tijd van de politie. De overheid heeft bepaald dat de gemeente en de provincie de opvang van vluchtelingen in banen moeten leiden. Volgens de wet mag de burgemeester beroep doen op de politie om de veiligheid te waarborgen, dit doet de burgemeester dan ook”, politiemedewerker regio Zeeland en West-Brabant, Lot van den Hout.

Volgens politievakbond VMHP zijn er dagelijks tussen de 1500 tot 2000 politiemensen nodig om problemen die ontstaan rondom de asielzoekers op te lossen. “Door de grote toename van de asielaanvragen is een buitengewone inzet van de politie noodzakelijk. Vluchtelingen willen buiten basisbehoeften als bed, bad en brood ook beveiliging. De politiemensen die beschikbaar zijn, moeten daarom efficiënt worden ingezet. Een persoon kan immers niet op twee plekken tegelijk zijn”, aldus van den Hout.

Keuzes
Volgens waarnemend korpschef, Ruud Bik, leidt de huidige politiecapaciteit tot onoverkoombare keuzes. “Spoedeisende zaken kunnen in dit geval soms minder snel opgepakt worden. Het is aan de lokale politie om samen met de burgemeester de juiste keuzes hierin te maken”, aldus Bik.