Uit recentelijk onderzoek van het CBS blijkt dat afgestudeerde jongeren onder de 25 jaar vaak onder hun opleidingsniveau werken.

Paul van Zon is arbeidsbemiddelaar bij uitzendbureau Unique in Tilburg. Hij krijgt dagelijks te maken met ‘net afgestudeerden’ die aan een baan proberen te komen. “Als je klaar bent met een opleiding waar je jaren hard voor geleerd hebt, hoop je na je studie gelijk in dat werkvlak aan de slag te kunnen. Helaas leert het verleden ons dat dit vaak niet het geval is.”

Door het grote aanbod sollicitanten kiezen bedrijven de persoon met de meeste ervaring, vertelt Van Zon. “Alumni hebben vaak nog niet genoeg ervaring opgedaan om te werken in datgene waarvoor ze gestudeerd hebben. Hierdoor zullen zij in het begin van hun carrière genoegen moeten nemen met baantjes van een ander opleidingsniveau.”

Percentages
In het derde kwartaal van 2015 werkte 52 procent van de hoogopgeleide jonge mannen in Nederland in een werkveld waar normaal gesproken mensen met een lager opleidingsniveau werken. Bij jonge vrouwen was dit 51 procent.

De middelbaar opgeleide jonge mannen werkt voor 17 procent onder opleidingsniveau en bij vrouwen is dit percentage 15 procent.

Verschil
Bij alle opleidingsrichtingen werken hoog opgeleiden onder de 35 jaar vaker in een baan van middelbaar of lager niveau dan 35-plussers. Dit verschil is het sterkst te zien bij mensen onder de 35 jaar die de onderwijsrichtingen ‘dienstverlening’ of ‘techniek, industrie en bouwkunde’ hebben gevolgd.