Er wordt steeds vaker gefilmd in privacygevoelige ruimtes zoals sauna’s, kleedhokjes, douches en toiletten, meldt het Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  Het is bijna nooit toegestaan om iemand te filmen in zulke ruimtes.

“We zien een toename in het aantal meldingen over mensen die zich zorgen maken over privacy op zulke locaties. Zij hebben de indruk dat ze gefilmd of bekeken worden”, vertelt Merel Eilander, woordvoerder van het Autoriteit Persoonsgegevens. Over de inhoud van deze meldingen en het exacte aantal kan geen uitspraak worden gedaan. De meeste mensen vragen of filmen op deze locaties is toegestaan.

Privacy wint vaak van belang

Om in privacygevoelige ruimtes zoals sauna’s te mogen filmen, moet er allereerst gecontroleerd worden of dit bij wet mogelijk is. Als dit het geval is, moet het belang veel zwaarder wegen dan de privacy van de gefilmde persoon.

In een sauna kan bijvoorbeeld gebeuren dat er veel diefstal voorkomt. “Als er bij een organisatie zoiets structureels plaatsvindt en op geen enkel andere manier voorkomen kan worden, zou filmen overwogen kunnen worden. Maar filmen is meestal het laatste middel. Gebeurtenissen kunnen ook voorkomen worden door het inzetten van personeel”, vertelt de woordvoerder van het AP.

Preventieve brief

Het AP heeft naar de brancheorganisatie van sauna’s een brief gestuurd waarin ze waarschuwen over het aantal meldingen. “Normaal gesproken doen wij onderzoek naar een bepaalde kwestie, maar in dit geval hebben we nog niet vastgesteld of dit daadwerkelijk gebeurt bij sauna’s,” zegt Eilander. De tips waren reden genoeg om toch de brief te sturen.

“In veel gevallen werkt zo’n brief al voldoende om de overtreding te beëindigen. Als wij bellen of een brief sturen naar de overtreder, gebeurt het vaak dat deze persoon of dit bedrijf direct zijn fout hersteld”, vertelt de woordvoerder van het AP.

Boete

Het AP heeft sinds 1 januari de bevoegdheid om een dwangsom of boete op te leggen wanneer er sprake is van een herhaaldelijke en zware overtreding. In het meest extreme geval kan dit bedrag oplopen tot een maximum van 820.000 euro.