Nederland ligt onder Normaal Amsterdams Pijl. Dit is een gegeven waar we elke dag rekening mee moeten houden. Vandaag werd de waterparkeerplaats in het Volkerak Zoommeer geopend. Door deze parkeerplaats houden wij de komende jaren droge voeten.

Het vol laten lopen van het Volkerak Zoommeer is een onderdeel van het project ‘ruimte voor de rivier’. Tijdens dit project worden er 34 maatregelen getroffen, zoals dijkverlegging of het graven van diepere uiterwaarden. Dit om ruimte te creëren voor de rivier de Rijn. Zo blijft de Rijn binnen zijn oevers en komen omliggende steden en dorpen niet in gevaar.

Waterbergingsgebied

Suzanne Frings is projectleider: “We kunnen de dijken niet blijven verhogen dus daarom gaan we op zoek naar slimmere maatregelen.” De waterparkeerplaats is zo een maatregel. Het meer kan ingezet worden als tijdelijk waterbergingsgebied. Als er storm op de Noordzee is en de waterkeringen gesloten zijn, kan het water uit de rivieren niet weg. Het Haringvliet en het Hollandsdiep stijgen en dit zorgt voor wateroverlast. Met de komst van Volkerak Zoommeer is dit verleden tijd.

Eens in de 1430 jaar

Uit berekeningen komt naar voren dat de waterparkeerplaats een keer in de 1430 jaar wordt gebruikt. Frings: “Het klimaat verandert. Nederland kent extremer weer dan voorheen. Dat het een keer in de 1430 jaar gebeurd is een berekening. Het kan bij wijze van spreken morgen gebeuren.”