Door het roken te verbieden op verschillende niveaus wordt er een stap in de goede richting gezet om het roken onder jongeren te verminderen. “Het is makkelijker om niet te roken als je omgeving dat ook niet doet,” zegt Esther Croes, arts-epidemioloog Trimbos Instituut.

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het voorstel van de ChristenUnie om alle schoolpleinen volledig rookvrij te maken. 53 procent van de middelbare scholen en 6 procent van het middelbaar beroepsonderwijs heeft een rookvrijplein. Dit blijkt uit onderzoek van de VO-raad, de sectororganisatie voortgezet onderwijs.

Of de jongeren het dan stiekem gaan doen is onzeker en niet uit te sluiten. “Ze kunnen het stiekem doen, maar tabakgeur is iets wat ouders ruiken. Het is niet onzichtbaar. Scholen horen het goede voorbeeld te geven, door roken toe te laten maken ze een onverstandige keuze en stralen het verkeerde beeld uit,” aldus Croes.

Om het roken onder jongeren volledig te verminderen is veel meer nodig, maar dit is zeker een bijdrage. Het World Health Organisation (WHO) bracht gisteren het bericht naar buiten dat roken in films ook verboden moet worden, dit geeft kinderen geen goed voorbeeld.