Zijn de scholieren van de middelbare scholen vandaag echt ziek of op ski-vakantie? Volgende week is het carnavalsvakantie en gezinnen kunnen de neiging hebben om een dag eerder op vakantie te gaan. Bureau Leerplicht van de Gemeente Eindhoven gaat controles brengen bij kinderen die vandaag ziek zijn gemeld.

Alle kinderen die ziek zijn of zonder enige reden afwezig zijn, worden door de scholen bij het Bureau Leerplicht gemeld. Vervolgens gaan zij met huisbezoeken achterhalen of de scholieren daadwerkelijk ziek zijn.

“We kijken eerst of er nog een broer of zus is op school die ook toevallig ziek is gemeld. Als dat het geval is gaan we huisbezoeken brengen.”,aldus leerplichtambtenaar Hester Bergmans.

Als dit niet het geval is krijgen de ouders of verzorgers een brief in de bus over ongeoorloofd verzuim. Zij moeten zich melden bij Bureau Leerplicht en kunnen hierbij ook een boete van 100 euro per kind per dag verwachtten. In twee dagen zijn er in totaal 31 huisbezoeken gepleegd, waarbij er bij twee niemand thuis was.

“Als de betreffende gezinnen vandaag zichzelf niet melden bij Bureau Leerplicht, dan moeten zij bij ons op gesprek komen. Als het blijkt dat zij vervroegd op vakantie zijn geweest kan het gevolg hebben op proces-verbaal en een boete.”,vertelt Hester Bergmans.