Tegenwoordig is het een fluitje van een cent om een dyslexieverklaring te krijgen. Met zo’n verklaring kunnen studenten extra studietijd en een compensatie voor studievertraging krijgen. Dit stelt televisieprogramma RamBam woensdag in de Volkskrant. Maar wat merken scholen hiervan?

Sacha Hurkens is zorgcoördinator op het Mgr. Frencken College en werkt veel samen met leerlingen met dyslexie. Zij is verbaasd over dit nieuws. “Wij als school hebben er niets van gemerkt. Alleen dat er juist steeds minder leerlingen zijn met zo’n verklaring. Dat neemt niet weg dat dit nieuws zorgwekkend is, dit is iets wat écht niet mag gebeuren.” Maar hoe kunnen we nou onderscheid maken tussen ‘nep’ en echt’? Kan dit überhaupt wel? “Voor ons is het belangrijk om te kijken naar de officiële verklaring, het rapport en een onderzoek dat erbij zit. Het kan zijn dat er iets in of aan een van deze onderdelen ontbreekt. Ook kan er twijfel bestaan over het bureau dat de verklaring heeft gegeven. Wanneer dit zo is, bespreken wij dit met de leerling, zijn ouders en checken wij het bureau.” Hurkens geeft aan zelf nog nooit te hebben getwijfeld aan de diagnose bij een leerling.

12 minuutjes

Voor het programma RamBam werd een redacteur, Nesim Ahmadi, undercover gestuurd. Ahmadi moest voor het krijgen van een verklaring een test maken. “Bij een bureau duurde de test maar twaalf minuten”, zo vertelt de redacteur aan de Volkskrant. Naar eigen zeggen wist Ahmadi twee verklaringen te bemachtigen van gezondheidszorgpsychologen die bij een dyslexie-bureau werken. Voorafgaand aan het programma, liet de redacteur eerst aantonen dat hij geen last had van de diagnose.

Niet zo simpel

Volgens Remco Reij, voorzitter van de adviesraad Nationaal Referentiecentrum Dyslexie, is het onmogelijk om dyslexie in een test van twaalf minuten vast te stellen. Het vaststellen van de diagnose kost minimaal twaalf uur, zo meldt hij aan de Volkskrant. Toch is het bekend dat er vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen zijn die dit doen.

Het vaststellen van dyslexie bij kinderen gebeurt in bijna alle gevallen al op de basisschool. In principe zou het aantal leerlingen met dyslexie op de middelbare school niet veel hoger moeten liggen, maar toch is dit vaak wel het geval. Het gemiddelde aantal leerlingen met  de diagnose ligt soms wel drie keer hoger.

Populair

Maar wat maakt deze verklaringen nu zo gewild? Het hebben van een dyslexieverklaring levert studenten en middelbare scholieren meer examentijd op. Studenten die onder de oude regeling vallen kunnen daarnaast zo’n 3.467 euro terugkrijgen. Studenten die onder de nieuwe regelingen vallen, zouden kunnen rekenen op een maximaal bedrag van 1.230 euro. Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) ontkent dit.