Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de afgelopen vijf jaar steeds verder terug. Het Hoornbeek College in Amersfoort, het Alfa-College in Noord-Nederland en De Rooi Pannen in Brabant scoren de laagste uitvalpercentages. Tiny Pheninckx van De Rooi Pannen in Tilburg vertelt hoe zij het aanpakken.

Bron beeldmateriaal: pixabay.com