Je jaaropgave, je BSN-nummer en je rekeningnummer invoeren. Dit zijn nog maar een aantal stappen van de jaarlijkse belastingaangifte, die per 1 maart weer kan worden ingevuld en opgestuurd. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) meldt op haar site dat het voor jongeren met een bijbaan gunstig kan zijn de aangifte in te vullen.

Uit het studentenonderzoek 2015 van Nibud is gebleken dat 52 procent van de werkende studenten vorig jaar de belastingaangifte heeft ingevuld. Annemarie Koop is persvoorlichter bij Nibud en vertelt erg tevreden te zijn met het resultaat: ‘’Bovenop die 52 procent die de aangifte had ingevuld, bleef ook nog negentien procent over die van plan was de aangifte te gaan doen.’’ Bovendien bevestigt ze dat studenten soms hoge bedragen op hun rekening gestort kregen: ‘’De helft van de studenten die het had opgestuurd, kreeg meer dan 255 euro terug van de Belastingdienst.’’

Nibud streeft ernaar het invullen van de Belastingaangifte zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Koop: ‘’We proberen onder andere via de website van Nibud en via intermediairs in het onderwijs voorlichting te geven. Niet alleen over de belastingaangifte, maar ook over algemene geldzaken voor studenten.’’ Daarnaast voert Nibud jaarlijks een studentenonderzoek uit. De organisatie legt een vragenlijst voor aan een studentenpanel. De uitkomsten hiervan geven inzicht in de financiële situatie van studenten.

Voorlichting en verantwoordelijkheid

Volgens Koop ligt de verantwoordelijkheid van het voorlichten bij verschillende instanties. De Belastingdienst, het onderwijs, Nibud, werkgevers, maar ook ouders spelen volgens haar een rol bij het inlichten van studenten over de belastingaangifte. ‘’Ouders zouden in de financiële opvoeding mee kunnen kijken bij de bijbaantjes van hun kind en dus ook kunnen helpen bij een belastingaangifte. Alle partijen kunnen daar aan bijdragen.’’

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt volgens Koop bij de jongeren zelf: ‘’Wij helpen om er aandacht aan te besteden en het de consument zo makkelijk mogelijk te maken, maar jongeren moeten uiteindelijk zelf de stap zetten om de aangifte in te vullen.’’

Loonheffingskorting

Maar waarom zou je belasting betalen als je het uiteindelijk weer terugkrijgt? Daarover vertelt een medewerker bij de Belangstingdienst het volgende: ’’Als de loonheffingskorting aan staat, betaal je automatisch belasting. Vaak is dit te veel, dan regelt jouw werkgever eigenlijk automatisch dat je dat terug kunt vragen. Als de loonheffingskorting uit staat, dan wordt deze niet van je loon afgetrokken. Per maand krijg je dan wel een hoger loon, maar is de kans groter dat je bij de belastingaangifte terug moet betalen aan de Belastingdienst.’’

Het invullen van de belastingaangifte is verplicht als je te weinig belasting betaald hebt. De medewerker vertelt daarover het volgende: ‘’Als wij het vermoeden hebben dat je te weinig belasting betaalt hebt, krijg je daarover een brief opgestuurd. In het geval van jongeren is dit meestal niet zo, die betalen meestal te veel belasting.’’

Als je te weinig belasting hebt betaald, is het van belang dat je het resterende bedrag zo snel mogelijk overmaakt. Je kunt om uitstel vragen bij de Belastingdienst tot maximaal 1 september. Indien uitstel niet toegekend wordt en je niet meteen betaalt begint de boete bij 344 euro. Indien je het niet eens bent met een aanslag, kun je ook bezwaar maken bij de Belastingdienst.

In het animatiefilmpje hieronder staat het nog een keer kort uitgelegd.