De werkloosheidscijfers onder jongeren zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Toch blijven jongeren kwetsbaar op de arbeidsmarkt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De werkloosheid onder jongeren schommelde in 2015 tussen de 11 en 11,5 procent. Dat is minder dan de voorgaande jaren zoals je hier kunt zien. De daling is echter geen reden tot juichen, laat een woordvoerster van het CBS weten.

‘’Jongeren zijn starters en hebben in het begin meestal erg weinig ervaring. Vaak zijn ze ook net afgestudeerd. Op het moment dat ze de arbeidsmarkt betreden, moeten ze dus concurreren met mensen die al langer meedraaien.

Voordeel

”Het voordeel van jongeren is dat ze goedkoop zijn voor de werkgevers. Op dit moment is het zo dat de werkloosheid daalt, het aantal banen neemt toe en daar profiteren de jongeren weer van, doordat ze sneller worden aangenomen.

Als het weer slecht gaat met de economie zijn jongeren de eerste die het merken. Ze werken vaak ook met flexibele contracten op de arbeidsmarkt. Als het wat minder goed gaat staan ze ook als eerste aan de kant’’, zo vertelt de woordvoerster.

‘’Als het weer slecht gaat met de economie zijn jongeren de eerste die het merken”

Aan die flexibele contracten wil jongerenvakbond FNV Jong een einde aan de maken. Voorzitter Esther Crabbendam: ‘’Uiteindelijk willen we dat er echte banen komen voor jongeren. Ik begrijp best dat je eerst een jaarcontract krijgt en niet meteen een voor de rest van je leven, maar na zo’n jaarcontract moet er wel echt een vast contract komen. We proberen zelf het probleem aan te kaarten. Zo hebben we een meldpunt gestart voor jongeren die op stageplekken moeten werken in plaats van echte banen.’’