Maximale studiefinanciering ontvangen en bijlenen en in ruil daarvoor minimaal studeren. Een groepje MBO-studenten uit Rotterdam denkt het helemaal voor elkaar te hebben. Ze staan ingeschreven bij een opleiding op een Rotterdamse ROC, waar ze de binnenkant nog nooit van hebben gezien. De plezier van het geld is van korte duur. Het uiteindelijke bedrag moeten zij helemaal terugbetalen, tenzij ze binnen tien jaar een opleiding afronden. Dat meldt NOS.

Volgens minister Jet Bussemaker is er sprake van een probleem, maar moet de grootte ervan nog onderzocht worden. Volgens woordvoerder Odie Geerligs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden studenten wel degelijk op de gevaren voorbereid: ‘’Vanuit het ministerie wordt heel veel geïnvesteerd om studenten bewust te maken van lenen en de consequenties daarvan.’’

Dit kan Jeanette van Dijk, directeur PR en communicatie van het Willem I College in Den Bosch bevestigen: ‘’Bij de introductieweek worden studenten ingelicht over de studiefinanciering en het lenen van geld. Van onwetendheid is dus geen sprake.’’

Wel moet Van Dijk toegeven dat ze geen volledige garantie kan geven dat er geen ‘spookstudenten’ op de school zitten. “Jaarlijks komen de gegevens van verzuim terecht bij de Onderwijsinspectie. Uit de inspectie van vorig jaar zijn geen dergelijke verzuim gevallen gekomen. Ik kan in ieder geval met zekerheid zeggen dat er geen leerplichtige spookstudenten op deze school zitten.’’

Zestien uur afwezig
Het Regionale Meld en Coördinatie punt (RMC) is een belangrijke speler binnen de regio, volgens Van Dijk. ‘’Wij werken nauw met deze organisatie samen, er zit zelfs een RMC-medewerker op deze school.’’ Ze meldt dat bij andere scholen pas na vier weken contact opgenomen met het RMC. ‘’Wij trekken al na zestien uur afwezigheid aan de bel. Dan gaat de student in gesprek met de RMC-medewerker van onze school. De leerlingen hebben ook een mentor waarmee dit soort zaken besproken kunnen worden.’’ Over de consequenties van de afwezigheid van studenten kan Van Dijk niks zeggen: ‘’De studenten gaan in ieder geval in gesprek, waarbij ze ook hulp aangeboden krijgen.’’

Volgens Bettine in ’t Veld, secretaresse van de directeur van het Willem I College, is het door wet- en regelgeving amper mogelijk te verzuimen. ‘’Leerlingen moeten zich voor iedere les aanmelden. Dit geldt voor zowel leerplichtige als niet leerplichtige (18+) studenten. Hier wordt nauwlettend op gecontroleerd.’’ Bovendien wordt door Van Dijk bevestigt dat de school het aan DUO door moet geven als er sprake is van verzuim.

Een student van het Willem I College, die graag anoniem wil blijven, meldt het volgende: ‘’Ze zijn er echt erg streng op. Iedere les wordt je aanwezigheid gecontroleerd.’’ Toch merkt de student dat zich in haar klas regelmatig gevallen van spijbelen voordoen: ‘’In onze klas wordt erg veel gespijbeld of te vaak ziek gemeld. Dat is niet slim, want als je meer dan zestien uur in een lesperiode mist moet je direct naar de leerplichtambtenaar. Dat wil je niet.’’ 

Beroepsonderwijs negatief in het nieuws
Waar zowel in ’t Veld als Van Dijk
van balen, is de negatieve lading en frequentie waarmee het MBO in het nieuws terecht komt. In ’t Veld: ‘’Waarom worden MBO-scholen vaak door de inspectie gecontroleerd en het HBO en WO niet? In de media wordt het MBO heel vaak op een negatieve manier uitgelicht.’’ Van Dijk kan dit beamen: ‘’We doen zoveel aan vroegtijdige schoolverlaters, betrokkenheid van ouders en ook verzuim. Het is jammer dat het MBO constant heel negatief in de publiciteit komt, daar heb ik zorgen over.’’