Amsterdam-Zuid zoekt hulp bij coffeeshops om minderjarige blowers tegen te gaan, zo meldt Het Parool. In Brabant is dit echter niet de enige groep die ‘meelift’ om illegaal cannabis te verkrijgen.

“Als je spreekt over doorverkoop is 80% van de problematiek die wij hebben direct gerelateerd aan het weigeren van volwassen niet-Nederlanders,” aldus de woordvoerder van coffeeshop-keten ‘the Grass Company’, “Het is lastig uit te leggen aan een 45-jarige Vlaming dat hij niet binnen mag terwijl een Nederlandse jongen van 18 dat wél mag.”

De controle binnen de coffeeshop is waterdicht. Buiten de shop hebben de exploitanten echter geen zicht. “We hebben camerasystemen en 100% legitimatiecontrole. Doorverkopers komen op een zwarte lijst te staan. Wij zijn extreem streng en in continu overleg met de handhavingsafdeling van de gemeente,” verklaart de woordvoerder, “maar je kunt van een coffeeshop niet verwachten dat ze gaan patrouilleren. Minderjarigen hebben we door strenge controle ver weggejaagd. Uit het zicht. Maar laten we niet naïef zijn. In een stad als Den Bosch, met vier coffeeshops, kan zelfs de gemeente niet overal tegelijk zijn.”

Om als coffeeshop met een oplossing te komen blijkt lastig: “Een coffeeshop heeft niets te vertellen. Deze houdt zich bezig met illegale praktijken en wordt slechts gedoogd op bepaalde voorwaarden. Gemeentes onderling hebben ook een variërende handhaving. In Den Bosch is er continu overleg met de gemeente, in Tilburg houdt de politie vijfmaal per jaar een onaangekondigde controle. In het zuiden is de greep van de gemeente gruwelijk hard. If they say jump, you say: ‘How high?’“, stelt de voorlichter, “Natuurlijk zeggen wij tegen de gemeente dat we net zoals het noorden niet-Nederlanders moeten accepteren. Dat zeggen wij sinds 2013 ieder kwartaal. Wij hebben een adviserende functie; de burgemeester kán beslissingen nemen omdat hij daar zin in heeft. Dan is het aan de gemeenteraad om druk uit te oefenen zodat er gedaan wordt wat de raad wil.”

Er wordt ook nuance gebracht: “Dit is een probleem waar we mee kunnen voortbestaan. We gaan nu niet meer failliet; met de invoering van de wietpas in 2012 kwam er niemand. Zonder buitenlandse klandizie halen we het wel.”
Al kan de coffeeshop zelf weinig doen aan het cannabisgebruik onder jongeren is het fenomeen niet te negeren. Hieronder de cijfers.

Infographic: Kevin van den Essen