Een aantal lichte schokjes, dat hebben veel Groningers donderdagavond wellicht gevoeld bij een aardbeving van 2.5 op de schaal van Richter. Wat? Ja, Richter. Een methode om de trilling van een aardbeving aan te tonen.

Over heel Nederland staan wel honderd meetstations verdeeld. “Deze stations zijn uitgerust met zogenaamde seismometers, die de aardbeving herkennen en vervolgens meten hoe krachtig deze is.” Annemarie Hoogendoorn, woordvoerder van het KNMI legt één keer goed uit hoe het nu precies zit met deze trillende gewaarwording.

Metingen

“Een aardbeving kan je op twee manieren meten; met de schaal van Mercalli en de schaal van Richter. Die laatste wordt over het algemeen het meest gebruikt.” Volgens Hoogendoorn moet je de schalen absoluut niet door elkaar halen. ‘’Mercalli geeft net als Richter aan hoe krachtig een aardbeving is, maar Mercalli meet ook de schade en gevolgen van een beving.’’

Volgens Hoogendoorn zijn er verschillende soorten aardbevingen. ‘’We spreken van geïndiceerde aardbevingen als ze door menselijk toedoen veroorzaakt zijn. De aardbevingen in Groningen door gaswinning zijn hier een voorbeeld van. Een natuurlijke aardbeving vindt plaats als twee stukken van de aardkorst tegen elkaar botsen. Op plekken waar de kans groot is dat er een botsing komt, liggen de breuklijnen.’’

Geen angst voor bevingen

In Noord-Brabant hoeven mensen niet bang te zijn voor een aardschok, stelt Hoogendoorn. ‘’In Brabant liggen geen breuklijnen, in Limburg wel. In Roermond is ooit een aardbeving gemeten van 5.8 op de schaal van Richter.’’ Of deze breuklijnen ooit kunnen verschuiven richting Brabant, weet de woordvoerder niet. ‘’Daar kan ik geen uitspraak over doen. Gisteren kregen we wel meldingen vanuit Brabant van een beving. We hoorden later dat er een flatgebouw tegen de grond was gegooid, dit veroorzaakt natuurlijk ook trillingen die mensen kunnen voelen.’’

Wellicht zullen de Groningers in de toekomst ook geen last meer hebben van bevingen. ‘’Je ziet dat de overheid de gaskraan steeds meer dichtdraait. Op den duur zal het aantal aardbevingen in Groningen daardoor ook afnemen, maar daar zullen jaren overheen gaan.’’