Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek blijkt dat steeds meer mensen de grote steden verlaten. En dat terwijl studenten vaak naar grote steden trekken wanneer zij gaan studeren.  Alleen het aantal inwoners van Rotterdam groeit nog, maar verder neemt het aantal inwoners overal af. Wat is de reden voor deze leegloop?

Tussen 2008 en 2015 hield het aantal nieuwkomers en vertrekkers elkaar in Rotterdam nog in evenwicht. De andere grote steden, Den Haag, Utrecht en Amsterdam, kampen momenteel met een hoger aantal vertrekkers. De reden hiervoor is dat stedelingen steeds vaker kiezen voor een woning in een nabijgelegen gemeente.

Kosten
Eén van de belangrijkste redenen voor het leeglopen van grote steden zijn de hogere kosten voor het wonen in de stad. Maar wat is het gevolg voor studenten? Karel Smouter van de Correspondent zegt dat dit tot gevolg heeft dat studenten steeds meer in campusachtige wooncomplexen of hotels worden ondergebracht.

Studenten
Smouter vertelt over de omstandigheden in Amsterdam. “Alles in deze stad is afgestemd op tweeverdieners of young professionals die genoegen nemen met een kleine stadswoning. Dit komt vaak omdat zij geen gezinsleven hebben en niet veel thuis zijn.” Aangezien dit bij studenten het geval is, zal er voor hen niet veel veranderen. Alleen de prijs die zij betalen zal veranderen. Die zal steeds hoger worden.

Maar Smouter vindt dat er andere richtlijnen moeten zijn die bepalen waar je gaat wonen. “Laat de mensen waar je van houdt bepalen waar je woont. Kijk waar zij wonen en kies op basis daarvan. Dan ben je misschien wel vrijer.”

Bron beeldmateriaal: pixabay.com