Als je je als minderjarige hebt misdragen, kan het zomaar zijn dat je in contact komt met Bureau Halt. Je krijgt dan de kans om je fout te herstellen zonder dat je direct in aanraking komt met justitie. Uit nieuwe jaarcijfers van het bureau blijkt dat het afgelopen jaar minder Halt-straffen zijn uitgedeeld. Het alcoholmisbruik onder jongeren steeg daarentegen wel. Deze jongeren kregen geen taakstraf, maar moesten een verplichte cursus volgen.