Gemeente Tilburg herkent zich in de roep van de G4 om meer geld voor de opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). In Tilburg moet nog 63% van het totaal aantal statushouders worden gehuisvest.

Statushouders in Tilburg
Maandag gaven de vier grootste steden van Nederland: Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam (G4) aan dat ze meer geld van het Rijk nodig hebben voor de opvang van statushouders. Begin 2016 kreeg Tilburg de opdracht om 232 statushouders onderdak te bieden. Tot op heden is het de gemeente gelukt om 87 statushouders van een huis te voorzien. Dat betekent dat nog 147 vergunninghouders wachten op een woning. De gemeente geeft aan dat zij te weinig financiële middelen hebben om die taak uit te voeren. “De gemeente Tilburg is het eens met de lijn die de G4 maandag naar buiten heeft gebracht. We doen hiermee een oproep naar het Rijk om meer financiële middelen”, vertelt voorlichtster van de gemeente, Irma Galama.

Eigen middelen
De gemeente Tilburg heeft haar verantwoordelijkheid genomen en is met eigen middelen aan de slag gegaan. “Op dit moment zijn we al bezig met onderwijs voor vluchtelingen. We kijken naar dagbesteding en vorige week is de competence-card ingevoerd.” Via de ‘kwaliteiten-kaart’ wordt snel inzichtelijk gemaakt welke kwaliteiten iemand heeft. “Door middel van die kaart kunnen wij iemand snel aan passend vrijwilligerswerk en uiteindelijk een echte baan helpen. Dit alles doen wij om de integratie zo vlot mogelijk te laten verlopen”, vertelt Galama.

In Tilburg begon de opvang van vluchtelingen met crisisopvang. “We waren toen we begonnen niet voorbereid op de grote instroom vluchtelingen die uiteindelijk naar Tilburg kwam. Gaandeweg hebben we wel geleerd hoe we moeten handelen, maar nu staan we weer voor een moeilijk vraagstuk”, zegt Galama.

Het COA
De gemeente geeft aan financieel in de knel te zitten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Tilburg daarentegen geeft aan dat zij hier weinig tot niks van merken. “Het COA is een uitvoerende organisatie in opdracht van de overheid en wij hebben weinig met de gemeentelijke zaken te maken. De gemeenten komen in de knel met hun budgettering en begroting, maar dat staanaamloost los van wat het COA doet”, vertelt een woordvoerder van het COA. In de opstartende fase hebben de gemeente en het COA heel nauw samengewerkt, maar tegenwoordig regelt het COA alles zelf. “Wij zijn sinds 4 december 2015 een op zichzelf staande locatie, dus wij merken weinig van de gemeentelijke problemen. Al onze middelen worden gefinancierd met een budget dat vanuit de overheid geregeld is. In het stadium van gemeentelijke afhankelijkheid verkeren wij al heel lang niet meer.”

Het COA begrijpt wel waar de oproep van de G4 vandaan komt. “In bijvoorbeeld de gemeente Den Haag zitten ze in een heel ander proces dan wij hier in Tilburg. Ze zijn daar nog erg in de startfase en kunnen het geld nu heel goed gebruiken.”