Er heerst onvrede bij de promovendi van Nederland. De gemiddelde promovendus krijgt te weinig begeleiding en geeft daardoor niet goed les, blijkt uit de enquête van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zij spraken met 257 promovendi verspreid  over dertien universiteiten in Nederland. Wat vindt promovendus Nanne van Noord hier van?