Verschillende studenten- en jongerenorganisaties hebben in een 
brandbrief aan Minister van Onderwijs Jet Bussemaker aangedrongen op het terugdraaien van het leenstelsel. Dat komt vlak na het nieuws da er sinds de invoering van het leenstelsel minder jongeren zijn gaan 
studeren. Volgens voorzitter Stefan Wirken van de Landelijke    
Studentenvakbond moet het onderwijs juist toegankelijk zijn voor 
iedereen. "Maar we moeten natuurlijk ook realistisch blijven."