De citotoets belangrijker maken dan het schooladvies van de leraar, is dat wel zo verstandig? Zij kijken buiten de citotoets om ook naar andere zaken. Ze kijken naar wat voor kind het is, wat de werkhouding van het kind is en hoe het kind zich gedraagt in de klas.

Minister Jet Bussemaker zei bij WNL op Zondag dat ze een wetswijziging in het citobeleid wil toepassen. Daarin staat dat wanneer de citoscore van een leerling hoger is dan het oordeel van de leraar, de citoscore zwaarder weegt dan het advies. Dit betekent dus dat het kind op de middelbare school start op een hoger niveau.school

Jeroen Mulder, leerkracht van groep acht in Eindhoven, vindt dat Bussemaker weinig rekening houdt met een aantal bepalende factoren. “De citotoets is vaak een momentopname die beter of slechter kan uitvallen dan het kind normaal presteert. Dus nu moeten we opeens het kind naar een hoger niveau sturen omdat het beter presteert dan normaal, zonder naar andere factoren als werkhouding en motivatie te kijken? Ik vind het niet verantwoord.”

Reactie op artikel
Mulder denkt dat het wetsvoorstel van Bussemaker een reactie is op het bericht over het schooladvies en laagopgeleide ouders. In het jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs kwam naar voren dat een kind van hoogopgeleide ouders een hoger schooladvies krijgt dan een kind van laagopgeleide ouders. “Het is een beetje paniekvoetbal van minister Bussemaker. Na de uitslag van de inspectie stond het basisonderwijs natuurlijk onder druk”, zegt Mulder.

Mulder kan zich wel vinden in de uitslag van de inspectie. “Vaak worden kinderen in een gezinssituatie met laagopgeleide ouders minder gestimuleerd om huiswerk te maken en minder gesteund in de opleiding. Het gevolg is dan dat de motivatie van de kinderen wat minder is en ze minder gebruik maken van hun talenten. Dit resulteert allemaal samen in een lager schooladvies.”