Het gaat slecht met de Brabantse boer. De stallen raken leeg en de productie van melk levert niets meer op. Veel boeren verkopen het bedrijf en beginnen iets voor zichzelf. Toch worden er nog steeds veel studenten opgeleid om later in de landbouw of veehouderij te gaan werken. Hun toekomst is onzeker nu veel boeren moeite hebben hun hoofd boven water te houden.

Door Maartje Groenen en Inge de Bruijn