Via de Nederlandse binnenvaart worden steeds meer gevaarlijke stoffen vervoerd. In tegenstelling tot het vervoer via de weg of het spoor was er een toename van ruim 40%. Het gaat hierbij onder andere om aardolie, aardgas, keratine en benzine.

Het binnenlands vervoer van deze stoffen is in de periode 2005-2015 met 90% gestegen. Over de weg werd er binnenlands de laatste tien jaar een kwart minder vervoerd, terwijl het vervoer over het spoor halveerde. Vooral de Rotterdamse haven heeft hier veel mee te maken, maar ook IJmuiden, Harlingen en Delfszijl krijgen veel containers met deze stoffen binnen. Dit kan, zodra er iets mis gaat, schade toebrengen aan mens en milieu.

Om de situatie zo veilig mogelijk te maken moet de lading veilig en vlot naar de bestemming worden gebracht. Gebeurt dit niet, komen er maatregelen. Zo kan een schip onder andere worden vastgelegd aan een ketting (oplegging).