In Nederland leven we zo schoon dat het ons ziek maakt. Volgens  een onderzoek dat vorige week gepubliceerd werd, zijn onze schonere leefomstandigheden de boosdoener voor de toename van diabetes type 1.

Een groep internationale microbiologen deden onderzoek naar het ontstaan van deze ziekte en publiceerden hun bevindingen in Cell, een Amerikaans medisch vaktijdschrift. Volgens hen zou diabetes type 1 onder andere worden veroorzaakt door het gebruik van bacteriële bestrijdingsmiddelen, die ook vaak worden verwerkt in producten voor de persoonlijke hygiëne.  Hoe schoner de leefomstandigheden van een land zijn, menen de onderzoekers, hoe meer diabetes type 1 in het gebied voorkomt.

Om ons lichaam goed te laten functioneren, is insuline nodig, maar mensen met diabetes type 1 maken deze stof niet langer zelf aan en moeten daarom per injectie insuline toegediend krijgen. Het aantal Nederlanders met diabetes type 1 is in de laatste vijftien jaar verdubbeld en ook bij jongeren komt de ziekte steeds meer voor. Nederland telt vier- tot zesduizend jongeren tussen 18 en 25 jaar met diabetes type 1. Het leven met deze ziekte is voor hen niet altijd makkelijk, omdat zij niet alles meer mogen en extra op zichzelf moeten letten.