Op het HBO is het aantal studenten dat stopt met hun studie een groot probleem. Meer dan de helft van de studenten die zich inschrijven voor een studie haalt zijn of haar diploma niet. Om dit probleem tegen te gaan wordt er nu gediscussieerd over een zesde jaar havo, zodat deze stroming net zoveel jaren telt als het vwo.

Het idee om de havo een jaar langer te maken, werd geopperd door de voorzitter van de Verenigde Hogescholen, Thom de Graaf. Hij kwam met het idee om een havo opleiding  te verlengen tijdens het jaarcongres van de Verenigde Hogescholen. Dat minder dan de helft van de studenten op het HBO hun diploma niet binnen vijf jaar haalt, was het grootste kritiekpunt van De Graaf. Om dit probleem tegen te gaan, zal er volgens hem iets moeten gebeuren.

De overstap die leerlingen moeten maken om van de vijfde klas van de havo naar het HBO te gaan krijgt dus veel kritiek. Een woordvoerder van de Verenigde Hogescholen, Nynke van Hurne, legt deze kritiek verder uit: “We zien een aansluiting die niet goed verloopt”, verklaart ze. Zo’n extra jaar op de havo voegt ook iets toe voor de leerlingen. “Het zesde jaar op de havo is dan een extra investering en zorgt voor extra bagage voor de leerlingen. Het zal vooral gericht zijn op de vakkennis van de leerlingen.”  Wat het zesde jaar havo precies in gaat houden, is nog niet concreet volgens de Verenigde Hogescholen.

Studenten die nu vanaf de havo instromen in het HBO switchen heel vaak van studie. In het eerste jaar switcht bijna 25% van de studenten (met havodiploma) van studie en ongeveer 12% valt helemaal uit.” Of het extra jaar op de havo daadwerkelijk gaat komen, is nog niet zeker. “Dit idee is verzonnen om een discussie te starten. Daarmee willen we het probleem tegengaan. Het is raar dat leerlingen van het vwo zes jaar onderwijs krijgen, en leerlingen van de havo maar vijf jaar. Dat is een raar systeem die we ter discussie willen stellen om de aansluiting met het HBO te verbeteren.”